سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ارومیه

سامانه هوشمند صدور مرخصی

تماس با ما
مشخصات راننده
.توجه: لطفا برای جاپ برگه به صورت خوانا و کامل از مرورگر گوگل کروم استفاده فرمائید
     
کد ملی
 
 
شماره شناسنامه